Scope 10

Een Scope 10 inspectie wordt vaak gevraagd/geëist door verzekeraars. De SCIOS Scope 10 inspectie is gericht op het beperken van het brandrisico in relatie tot het gebruik van elektrisch materieel. De SCIOS Scope 10 is gebaseerd op de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8220 en is in samenwerking tussen diverse marktpartijen waaronder de verzekeringsbranche specifiek voor dit doel ontwikkeld. Onze inspecteurs zijn SCIOS gecertificeerd om deze inspectie te mogen uitvoeren.

NEN3140

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Als dergelijke fouten leiden tot ongelukken en/of (letsel-) schade kan dit leiden tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid en procedures. Hierbij gaat het bij strafrechtelijke aansprakelijkheid om overtredingen van de Arbo-wetgeving. Deze overtreding kan leiden tot boetes, celstraf en het stilleggen van het werk.

De ARBO-wet schrijft voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd (Arbobesluit, artikel 3.4). Het voldoen aan de NEN 3140 geeft voor de elektrische bedrijfsvoering het vermoeden van overeenstemming met de Arbo-wet. Dit is een algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.

Scope 8

Deze inspectie is gebaseerd op de NEN3140 inspectie, zie hierboven. Bij een NEN3140 inspectie is echter een installatie-verantwoordelijke vereist en bij een Scope 8 inspectie is dat niet nodig. Verder is deze inspectie inhoudelijk hetzelfde als de NEN3140 inspectie. 

NEN1010 eind-/opleveringsinspectie

Elke nieuwe elektrische installatie of een uitbreiding daarvan moet geïnspecteerd worden. Er wordt dan gecontroleerd of de installatie is aangelegd conform de geldende voorschriften. Een NEN1010 opleveringsinspectie verzekerd u ervan dat de installatie op het moment van oplevering voldeed. Hiermee voorkomt u eventuele discussies of claims als achteraf schade ontstaat in de elektrische installatie.

Elektra inspectie woningen (NEN8025)

Bij een elektra inspectie in woningen controleren wij de gehele elektrische installatie op gebreken en/of de installatie veilig is voor gebruik. Na deze inspectie ontvangt u een rapport met de bevindingen en kunt u van uw veilige woning genieten.

Tot medio 1998 werden de installaties (gas en elektra) in een woning bij een aan- of verkoopsituatie altijd gekeurd door de energiebedrijven. Hierdoor bleef de kwaliteit van de installaties op peil. De energiebedrijven sloten bij een gebrek een woning niet aan op de energievoorzieningen. Door de privatisering van deze bedrijven en veranderde wetgeving van de overheid is deze controle helemaal weggevallen en is de staat en toestand van de installaties in de woning geheel voor rekening, risico en verantwoording van de eigenaar.

Inspectie noodverlichting

Goed werkende vluchtrouteaanduiding en noodverlichting in een gebouw is essentieel om de veiligheid bij calamiteiten en stroomuitval te waarborgen. Onderhoud en inspectie hiervan is dan ook van groot belang

Rondom noodverlichting hangt allerlei wet en- regelgeving. Hierdoor ziet men door de bomen het bos niet meer.  Met onze zelfontwikkelde checklist controleren we of de noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de wet-/regelgeving. Tevens brengen we de staat van de noodverlichtingsarmaturen in beeld. Dit alles wordt verzameld in een overzichtelijk rapport inclusief advies.