Conditiemeting NEN2767

Conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- of installatiedelen. Met een conditiemeting wordt de technische staat van installatiedeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden. De uitkomsten van een NEN 2767 inspectie worden gebruikt als input voor een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) en onderhoudsbegroting. Vraag naar de mogelijkheden en kom niet voor onverwachte onderhoudskosten te staan.

Tekenwerkzaamheden

Tijdens onze inspecties signaleren we vaak dat het tekenpakket niet actueel is

Een bijgewerkt tekeningen pakket biedt inzicht in de installatie en de uitbreidingsmogelijkheden hiervan. Tevens is het een essentieel onderdeel voor het snel opsporen van storingen e.d. Het beschikbaar zijn van deze tekeningen wordt ook voorgeschreven in de normen NEN1010, NEN3140 en het Arbo besluit. 

Wij kunnen voor u het tekenpakket weer ‘up to date’ maken. Ook als er helemaal geen tekeningen zijn van de installatie kan E-Check deze voor u verzorgen. Wij zetten dan eerst de bouwkundige layout op en tekenen daarna de installaties erin.

Tekeningenbeheer

Tekeningen zijn waardevolle documenten. Hierop staat namelijk informatie die later moeilijk te traceren is of zeer kostbaar is om uit te laten zoeken. Laat uw tekeningen door E-Check beheren! Wij zorgen dat ze altijd beschikbaar en actueel zijn, vraag naar de mogelijkheden.

Heeft u tekeningen op papier? Laat deze dan door ons scannen (van A4 tot A0!) zodat er altijd een digitale versie beschikbaar is. Zo voorkomt u verlies van waardevolle informatie.